eenlijn

Club Milieucoördinatoren

Concept

Vervolmaking voor de milieucoördinator in 10 sessies.

Sinds 4 juli 1996 legt het decreet bedrijfsinterne milieuzorg en het uitvoeringsbesluit aan vele bedrijven de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. De Vlaamse wetgever streeft met dit nieuwe decreet duurzame productiepatronen na, en een beheersing en beperking van de belasting van een bedrijf op het milieu.

Binnen het bedrijf staat de milieucoördinator in vele gevallen alleen voor de milieuproblematiek.

Om tegemoet te komen aan de vraag tot uitwisseling van ervaring en tot het bijwerken en actualiseren van de noodzakelijke kennis heeft SBM in samenwerking met Wiels & Partners een club voor de milieucoördinator opgericht.

Deze club is een mix van panelgesprekken, praktijktoepassingen en uiteenzettingen waarbij steeds de praktische bruikbaarheid wordt nagestreefd.

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld.

De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigszins wijzigen.

Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren.

Stuurgroep

-----------------

Kuys Els, Milieucoördinator Solutia Europe BVBA, a subsidiary of Eastman Chemical Company

Sijmons Martine, Milieucoördinator AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

Demey Bruno, Facility Manager & EHS Coördinator Esterline

Nollet Arne, HSE Manager Unilin, division insulation

Van Tilborg Marc, Environment Coordinator & Spatial Development Manager Brussels Airport Company

Verhamme Marc, Milieucoördinator Boss Paints-Bossuyt

Van Marcke Koen, Consultant Wiels & Partners

Steenhaut Johan, Milieucoördinator NV Stadsbader

Wiels Danny, Zaakvoerder Wiels & Partners

Herman Philippe, Coördinator SBM

Aernoudt Dominique, Coördinator SBM

Vlieghe Myriam, Coördinator SBM

P R O G R A M M A

-------------------------------

= 10 bijeenkomsten te Kortrijk of te Brugge telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30.

Thema 1: Keuringen - energie

----------------------------------------------------------------------------

Data:

Groep Brugge: 20 september 2017

Groep Kortrijk: 4 oktober 2017

Toelichting bij diverse types van keuringen.

Specifieke aandacht voor keuringen ivm het comfort van uw gebouw. We denken hierbij aan de airco's.

Thema 2: Handhaving binnen de omgevingsvergunning

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data:

Groep Brugge en Groep Kortrijk: samen op 18 oktober 2017 in onze campus te Kortrijk.

In februari 2017 trad de omgevingsvergunning in werking.

Welke ervaring hebben we met de handhaving en rechtspraak?

Welke zijn de betrokken diensten m.b.t. handhaving milieu (en ruimtelijke ordening)?

Aanpak en sancties.

Ervaringen met Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheeer (AMMC).

Milieuhandhavingscollege (MHC).

Thema 3: Eerste ervaringen met de omgevingsvergunning

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data:

Groep Brugge: 15 november 2017

Groep Kortrijk: 29 november 2017

Tijdens deze sessie hebben we het over onze eerste ervaringen met de omgevingsvergunning.

Werking van het loket.

Ervaringen met het indienen van aanvraagdossiers.

Belangrijke aandachtspunten en gevolgen voor de bedrijven.

Procedures - adviezen.

Thema 4: Gevaarlijke stoffen

-------------------------------------------------------

Data:

Groep Brugge: 6 december 2017

Groep Kortrijk: 20 december 2017

Praktijkervaringen betreffende het omgaan met gevaarlijke stoffen in het bedrijf.

Instructies - onderzoeken - opleidingen - verplichtingen.

Hoe registers bijhouden? Hoe controleren of alles in overeenstemming is met vergunningen?

Link met veiligheid.

Thema 5: Analyses van lucht - water

---------------------------------------------------------------------

Data:

Groep Brugge: 17 januari 2018

Groep Kortrijk: 31 januari 2018

Toelichting bij procedures (compendium).

Meetnauwkeurigheden. Staalnames. Rapportering.

Praktische ervaringen met de metingen in de bedrijven.

Hoe een rapport lezen en interpreteren.

Thema 6: Ruimtelijke planning en milieu

----------------------------------------------------------------------------

Data:

Groep Brugge: 7 februari 2018

Groep Kortrijk: 21 februari 2018

Door het van kracht worden van de omgevingsvergunning zijn bouw- en milieuvergunning voortaan geïntegreerd, niet alleen qua procedure, maar ook qua aanpak en uitwerking.

Wat betekent dit voor de architect? Wat betekent dit voor de milieucoördinator? Waar ontmoeten ze elkaar - overlappen ze - dienen ze aandacht voor te hebben?

Thema 7: Milieu - Actualiteit

-----------------------------------------------------

Data:

Groep Brugge: 7 maart 2018

Groep Kortrijk: 21 maart 2018

Uitdieping van nieuwe wetgeving en uitvoeringsbesluiten.

Welke belangrijke wijzigingen zijn (mogelijk) op komst?

Overzicht van rechtspraak uit de praktijk.

Thema 8: Brand

-------------------------------

Data:

Groep Brugge: 18 april 2018

Groep Kortrijk: 25 april 2018

Brandpreventie.

Wat zijn de consequenties in geval van een brand?

Nazorg, bluswater, meldingsplicht, de gevolgen, vervallen van de vergunning.

Ervaringsuitwisseling om problemen te vermijden. Wat kunnen we leren van elkaar?

Thema 9: Bedrijfsbezoek in het kader van de circulaire economie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data:

Groep Brugge: 16 mei 2018

Groep Kortrijk: 30 mei 2018

Thema 10: Bedrijfsbezoek in het kader van afval, energie, water, mobiliteit

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data:

Groep Brugge: 6 juni 2018

Groep Kortrijk: 20 juni 2018

 


facebook   Bezoek onze Facebook pagina

éénlijn.be

 

Contacteer onze telefonische helpdesk op 050 77 11 11

Of mail info@eenlijn.be. Lees hier ons privacybeleid.

Consortium:

In opdracht van: