eenlijn

Studiedag Overheidsopdrachten 2020 - Westerlo

ABC gunning en motivering


01-12-2020 om 13:30

In deze sessie neemt de spreker u als aanbestedende overheid mee doorheen het redactieproces voor het opstellen van een gedegen gemotiveerde gunningsbeslissing.

Er wordt stilgestaan bij de algemene motiveringsplicht die rust op aanbestedende overheden, alsook bij de verschillende onderdelen binnen deze redactieopdracht van gunningsbeslissingen, specifiek waar een bijzondere motiveringsplicht bestaat in hoofde van de aanbestedende overheid.

Dit overzicht reikt praktische handvaten en tips&tricks aan voor het opstellen van een gemotiveerde gunningsbeslissing in al haar facetten.

Spreker: Manik Peferoen, Rasschaert-advocaten

Sprekers


facebook   Bezoek onze Facebook pagina

éénlijn.be

 

 

Contacteer onze telefonische helpdesk op 050 77 11 11

Of mail info@eenlijn.be. Lees hier ons privacybeleid.

Consortium:

In opdracht van: