eenlijn

Studiedag Overheidsopdrachten 2020 - Westerlo

ABC gunningswijzen


01-12-2020 om 09:00

Het is een ganse uitdaging om binnen de strikte wetgeving overheidsopdrachten een goede aankoop van werken, leveringen of diensten rond te krijgen. Toch is de kans op succes gerelateerd aan enerzijds een goed bestek maar anderzijds ook de keuze van de meest geschikte plaatsingsprocedure.

Wat wordt er bedoeld met 'plaatsing' van een overheidsopdracht?

In welke fase van de overheidsopdracht situeert het plaatsingsproces zich?

In welke wetgevende teksten kan men de toepasselijke regelgevende artikelen kan terugvinden?

Welke plaatsingsprocedures zijn wettelijk voorzien ?

Welke zijn de wettelijke voorschriften toepasselijk op elke plaatsingsprocedure?

Dit alles komt binnen deze sessie aan bod.

Volgende plaatsingsprocedures worden daarbij toegelicht: openbare en niet openbare procedure, de mededingingsprocedure met bekendmaking, de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en de opdrachten van beperkte waarde met hun beperkte procedurevoorschriften. Naast de gelijkenissen en verschillen tussen de procedures worden ook de voor- en nadelen van de procedures tov elkaar duidelijk gemaakt.

De geraamde waarde van de opdracht zal zonder meer een rol spelen in de keuze van de plaatsingsprocedure. Maar los van het geraamde bedrag kan de aard van de opdracht toelaten een meer efficiënte en flexibele plaatsingsprocedure te kiezen. We gaan in op hoe hiervan gebruik te maken binnen de wettelijke grenzen.

Spreker: Sabine De Smit, provincie Oost-Vlaanderen

Sprekers


facebook   Bezoek onze Facebook pagina

éénlijn.be

 

 

Contacteer onze telefonische helpdesk op 050 77 11 11

Of mail info@eenlijn.be. Lees hier ons privacybeleid.

Consortium:

In opdracht van: