eenlijn

Studiedag Overheidsopdrachten 2020 - Westerlo

ABC principes en tijdslijn


01-12-2020 om 10:00

De aanbestedende overheid heeft tot taak om het overheidsgeld te beheren, rekening houdend met het algemeen belang. Zij mag aldus niet om het even wat en om het even hoe aankopen. De wetgeving overheidsopdrachten schept het juridisch kader waarbinnen een overheid mag handelen.

Ze poogt dus maximaal voordeel te halen uit mededinging en tracht de economisch beste prijs te bekomen door haar toevlucht tot de verschillende wettelijke gunningswijzen te zoeken. Om een efficiënte onderlinge concurrentie te garanderen moeten de aanbestedende overheden de aannemers, de leveranciers en de dienstverleners behandelen met inachtneming van volgende principes: vrijheid van toegang tot overheidsopdrachten, gelijke behandeling van de kandidaten alsook de transparantie van de procedures. Binnen deze opleidingssessie zullen wij dieper ingaan op deze principes alsook de andere algemene beginselen. Een tweede luik betreft het tijdskader of gemiddelde doorloop van een volledig gunningsproces.

Spreker: Chris Schijns

Sprekers


facebook   Bezoek onze Facebook pagina

éénlijn.be

 

 

Contacteer onze telefonische helpdesk op 050 77 11 11

Of mail info@eenlijn.be. Lees hier ons privacybeleid.

Consortium:

In opdracht van: