eenlijn

Studiedag Overheidsopdrachten 2020 - Westerlo

Zijn uw selectiegronden controleerbaar & afdwingbaar?


01-12-2020 om 10:00

In de meeste bestekken wordt aan de selectiecriteria bijzonder weinig aandacht besteed en vervallen onze aanbesteders snel in standaard formuleringen, welke bovendien weinig waarborgen bieden om een goede opdrachtnemer te onderscheiden van een minder geschikte. De aanbesteder mag dan in zijn gunningcriteria wel de beste oplossing kiezen voor zijn functionele behoefte, maar wat betekent het beste product nog als het door een niet bekwame opdrachtnemer uitgevoerd wordt. Een goede selectie is primordiaal, maar ze moet dan ook nog daadkrachtig kunnen gecontroleerd worden en bovendien ook nog opeisbaar zijn tijdends de uitvoering en niet enkel bij het indienen van de offerte.

Spreker: Rudi Claeys

Sprekers


facebook   Bezoek onze Facebook pagina

éénlijn.be

 

 

Contacteer onze telefonische helpdesk op 050 77 11 11

Of mail info@eenlijn.be. Lees hier ons privacybeleid.

Consortium:

In opdracht van: