eenlijn

Studiedag gemeentefiscaliteit

Concept

U kijkt uit naar praktijkgerichte informatie en ervaringen inzake gemeentefiscaliteit?

Tijdens deze studiedag worden zowel de actualia toegelicht alsook de recente rechtspraak inzake leegstandsbelasting en de belasting op tweede verblijven. In het bijzonder dit laatste blijft de gemoederen beroeren.

De boeiende praktijkgetuigenissen van de gemeenten Mol (aanpak leegstand) en Lier (actualisatie kadastrale inkomens) hebben tot doel u te inspireren bij de aanpak van deze actuele problematieken met belangrijk impact op de gemeentefinanciën.

 


facebook   Bezoek onze Facebook pagina

éénlijn.be

 

Contacteer onze telefonische helpdesk op 050 77 11 11

Of mail info@eenlijn.be. Lees hier ons privacybeleid.

Consortium:

In opdracht van: