eenlijn

Studiedag Omgeving 2020

Concept

Zoals de voorbije 7 edities staan diverse aspecten van stedenbouw & milieu centraal op deze studiedag zowel wat planning, vergunning als handhaving betreft.

Met een mooie mix van experten (sprekers uit de overheid en juristen) en een ruime keuze: enerzijds sessies voor beginners, anderzijds voor gevorderden.

Onze studiedag richt zich zoals steeds enkel tot de publieke sector (diensten omgeving, intercommunales en organisaties die werken in hun opdracht) zodat de sessies volledig op maat zijn van uw vragen, noden en met de juiste invalshoek.

Met deze formule mochten we vorig jaar 110 deelnemers verwelkomen. De studiedag is dus ook de ideale gelegenheid tot ervaringsuitwisseling (zowel tijdens de sessies als tijdens de pauzes) en netwerken.

U kiest zelf 4 sessies (uit 16 sessies) die u het meest interesseren.

Hierdoor wordt de studiedag Omgeving het ideale moment om:

  • Uw kennis bij te schaven inzake ruimtelijke ordening, zowel juridisch als beleidsmatig;
  • Een aantal aandachtspunten te toetsen aan de aanpak binnen uw dienst;
  • Vragen te stellen aan de docenten aansluitend bij de sessies die u heeft gevolgd;
  • Collega's te ontmoeten die met ruimtelijke ordening in contact komen;

Deze studiedag is ook erkend als permanente vorming voor landmeters-experten: 1/2e van de effectieve uren.

 


facebook   Bezoek onze Facebook pagina

éénlijn.be

 

Contacteer onze telefonische helpdesk op 050 77 11 11

Of mail info@eenlijn.be. Lees hier ons privacybeleid.

Consortium:

In opdracht van: