eenlijn

Vzw-studiedag 2019

Concept

De duizenden vzw's die in Vlaanderen actief zijn op het vlak van zorg, onderwijs, sociaal-cultureel werk, sport, ... betekenen een enorme verrijking voor onze samenleving. Met deze studiedag biedt Escala in samenwerking met Procura vzw inspiratie, expertise en concrete handvaten aan de bestuurders die betrokken zijn bij het beleid van die vzw's. In mei 2019 organiseerden we deze studiedag een eerste keer in onze campus te Brugge en omwille van het grote succes hernemen we deze graag.

Bepaalde bestuurders die actief betrokken zijn bij het beleid van vzw's hebben vanuit hun professionele activiteiten of ervaring al heel wat ervaring en kennis omtrent het reilen en zeilen van een vzw. Maar ook dan is het steeds bijblijven en blijft ook ervaringsuitwisseling een meerwaarde. Anderen zijn enkel in hun vrije tijd actief in een vzw en dan is het niet altijd evident om alle expertise in huis te hebben of bijvoorbeeld te beoordelen of alles correct verloopt en om eventuele oplossingen te vinden voor een stroef lopende bestuurswerking.

Dankzij de verschillende modules waaruit u vrij kan kiezen, stellen we nuttige kennis en ervaring ter beschikking, zowel voor de startende als de meer ervaren bestuurder. Hieronder begrijpen we al wie actief betrokken is bij het bestuur of beleid van de vzw: zowel bestuurders en directieleden van de grote of kleine vzw's als actieve vrijwilligers in kleine vzw's. Deze studiedag is de ideale gelegenheid om eventueel samen met collega's inspiratie op te doen voor uw organisatie en de banden aan te halen in een aangenaam kader.

 


facebook   Bezoek onze Facebook pagina

 

Ondersteuning

Contacteer onze telefonische helpdesk op 050 77 11 11

Of mail info@eenlijn.be. Lees hier ons privacybeleid.

Consortium:

In opdracht van: