eenlijn

Vind je opleiding

Menukaart éénlijn.be

Inhoud

 

 

 

eHealth

In het kort

eHealth is het platform dat federaal werd opgericht om op het vlak van digitalisering zorgverstrekkers over het hele land te ondersteunen. Einddoel is het verbeteren van de zorg en zorgcontinuïteit aan de hand van onder andere elektronische gegevensdeling. Naast dit platform voorziet eHealth ook in 10 eHealth basisdiensten die beschikbaar zijn voor ontwikkelaars van om onder andere de veiligheid van de gegevens die worden uitgewisseld te garanderen.
In dit onderdeel gaan we dieper in op wat eHealth nu precies is en wat eHealth nu precies voor jou als zorgverlener kan betekenen.

Waarom gebruiken?

eHealth en de basisdiensten zijn de spil van heel wat digitale diensten die dagelijks door duizenden zorgverleners worden gebruikt. Wat ze zijn en hoe ze werken is echter niet voor iedereen helder. Ontdek de basis van gegevensdeling via eGezondheid en hoe deze impact heeft op je praktijkwerking.

Extra info

Je vindt steeds meer informatie over het eHealthplatform en zijn basisdiensten terug via https://ehealth.fgov.be

eHealth-certificaat

In het kort

Eenmaal je van start wilt gaan met eGezondheid, is de belangrijke eerste stap het aanvragen en gebruiken van een eHealth-certificaat. Dit is je digitale toegangsbewijs en zorgt er voor dat jij als zorgverstrekker toegang krijgt tot de eGezondheidsdiensten. We leggen je uit waarom je dat eHealth-certificaat precies nodig hebt, hoe je het eHealth-certificaat kan aanvragen, wat je daarvoor nodig hebt en hoe je dit eHealth-certificaat in de praktijk kan gebruiken.

Extra info

Je vindt steeds meer informatie ivm het eHealth-certificaat terug via https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/beheer-van-de-ehealth-certificaten

eHealthBox

In het kort

De eHealthBox, een elektronische en beveiligde mailbox die je als zorgverstrekker kan gebruiken om op veilige en eenvoudige manier patiëntengegevens over het eHealth-platform te verzenden naar andere zorgverstrekkers of om van deze collega’s post te ontvangen.
Het is zelfs mogelijk om gegevens zó te gaan verzenden dat de berichtgeving rechtstreeks in het patiëntendossier van uw collega terecht komt.

Hoe kan je deze eHealthBox nu gaan bekijken? Hoe verzend je een bericht? Welke programma’s bestaan er om dit werk voor je te laten gebeuren? Wat gebeurt er nu eigenlijk met zo’n eHealthBox bericht voor het bij mijn collega terecht komt? Kan ik ook gegevens rechtstreeks naar mijn patiënt versturen?
Een antwoord op al deze vragen en nog veel meer, krijg je in deze opleiding!

Waarom gebruiken?

De eHealthBox zorgt er voor de je patiëntengegevens (GDPR-conform) elektronisch en beveiligd kan verzenden naar en ontvangen van uw collega’s in de eerste- en tweede lijn. Je hoeft niet meer nodeloos verwijsbrieven af te printen of 100’en labo’s dagelijks in te scannen en te koppelen aan de desbetreffende patiëntendossiers. Je kan zelfs op gestructureerde manier formulieren naar onder andere federale overheidsdiensten, het leger, ziekenhuizen… verzenden.

Extra info

Je vindt steeds meer informatie ivm het eHealth-certificaat terug via https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-beveiligde-elektronische-brievenbus-ehealthbox

 

 

Elektronisch voorschrift

In het kort

Tegenwoordig kunnen voorschrijvers (artsen, tandartsen, vroedvrouwen) op een elektronische en beveiligde manier voorschriften versturen. Deze worden centraal bewaard, en kunnen door apothekers verwerkt worden aan de hand van een unieke identificatie op elk bewijs van voorschrift. Het overkoepelende systeem hiervoor is Recip-e, en in dit onderdeel leer je alles over de werking ervan, en hoe je als zorgverlener correct elektronische voorschriften kunt verzenden of verwerken. 

Waarom gebruiken?

Het gebruik van recip-e zorgt er voor dat je zonder extra tijd of werk voorschriften elektronisch kan verzenden of ophalen. Daarnaast kan je als voorschrijver je voorschrift opvolgen, herroepen of een bericht naar de apotheker sturen. Als afleveraar ontvang je voorschriften die je niet meer hoeft te structureren of inbrengen in je eigen pakket en kan je zelfs een bericht richting voorschrijver sturen.

Extra Info

Je vindt steeds meer info ivm (het gebruik van) Recip-e terug via www.recip-e.be

Geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie

In het kort

De patiënt staat aan het roer van zijn het schip dat zijn elektronisch medisch dossier is. Aan de hand van zijn geïnformeerde toestemming en de therapeutische relaties kan hij zijn zorgteam toegang verlenen tot de correcte delen van zijn dossier of andere zorgverstrekkers net toegang weigeren. We leggen je uit wat de geïnformeerde toestemming nu precies omvat en hoe je therapeutische relatie met je patiënten kan gaan vastleggen. Na deze opleiding weet je precies hoe je een patiënt kan informeren over zijn geïnformeerde toestemming en hoe medische gegevens elektronisch gedeeld worden.

Waarom gebruiken?

Je bent als zorgverstrekker zéker of je al dan niet toegang hebt tot de elektronische medische gegevens van je patiënt en voor hoe lang je over toegang beschikt tot deze gegevens. Er gebeuren ook geen fouten want voor elke zorgverstrekker is vast gelegd welke delen van het dossier je kan gaan bekijken. De patiënt hoeft dus niet te vrezen dat een zorgverstrekker waar hij niets mee te maken heeft, toegang kan krijgen tot (delen van) zijn dossier.

Extra Info

Je vindt steeds meer informatie ivm geïnformeerde toestemming en therapeutische relatie via www.patientconsent.be

 

 

MyCareNet Verzekerbaarheid

In het kort

MyCareNet Verzekerbaarheid zorgt er voor dat u als zorgverstrekker steeds correct op de hoogte bent van de actuele verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt die voor u zit. Gedaan met de gele klevertjes waarvan u niet steeds zeker bent van de actuele gegevens, vanaf nu bent u steeds op de hoogte van deze gegevens vanuit uw softwarepakket. U ziet ook meteen of de patiënt is ingeschreven in een medisch huis, of hij in derdebetalersregeling zit…

Waarom gebruiken?

U bent steeds op de hoogte van de verzekerbaarheids- en mutualiteitsgegevens van de patiënt en kunt onmiddellijk correct gaan factureren

Extra info

Je kan steeds meer informatie terugvinden ivm MyCareNet Verzekerbaarheid via https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/mycarenet-verzekerbaarheid

MyCareNet Hoofdstuk IV (Bf-attesten)

In het kort

MyCareNet Hoofdstuk IV is de eGezondheidsdienst waarmee je als voorschrijver de aanvraag voor verhoogde terugbetaling voor medicatie voor uw patiënt elektronisch kan verzenden. Deze dienst zorgt er voor dat de patiënt niet eindeloos dient te wachten op de brief van de adviserend geneesheer, dat deze niet verloren kan gaan en dat de zorgverstrekkers die hiermee bezig zijn alles vlotter kunnen verwerken en een overzicht hebben van de lopende attesten.

Waarom gebruiken?

U vraagt sneller en vlotter Hoofdstuk IV akkoorden aan. Als apotheker hebt u direct een overzicht van alle akkoorden van de patiënt. Als voorschrijver zie je alle goedkeuringen voor de patiënt, niet enkel de goedkeuringen die je zelf aangevraagd hebt.

Extra info

Je kan steeds meer informatie terugvinden ivm MyCareNet Hoofdstuk IV via http://ned.mycarenet.be/sectoren2/apotheker/de-beschikbare-diensten/medisch-administratief--apotheker/akkoord-hoofdstuk-4

MyCareNet eGMD

In het kort

Via MyCareNet eGMD kan je als huisarts de GMD’s van uw patiënten elektronisch aanvragen en opvolgen. Deze eGezondheidsdienst zorgt er voor dat de GMD verlenging vlotter verloopt: als de patiënt jaarlijks langskomt op de praktijk, wordt er zelfs automatisch verlengd.Sinds eGMD is de forfait betaling ook losgekoppeld van de aanvraag van het GMD maar vastgekoppeld aan de eerste consultatie van het jaar.

Waarom gebruiken?

MyCareNet eGMD levert meerdere voordelen op: snellere uitbetalingen van je GMD’s, geen afsnoepingen meer, nakijken welke zorgverlener de GMD-houder van de patiënt is…: alle GMD’s lopen via eGMD vlotter dan ooit.

Extra info

Je kan steeds meer informatie terugvinden ivm MyCareNet eGMD via http://ned.mycarenet.be/sectoren2/dokter/de-beschikbare-diensten/medisch-administratief--dokter/beheer-globaal-medisch-dossier

MyCareNet eFact & eTar

In het kort

Als je gebruik maakt van eFact, kan je al de administratieve rompslomp die de verplichte derdebetalersregeling met zich meebrengt volledig achter je laten. We leggen je uit hoe eFact werkt, waar deze dienst vandaan komt en waarom dit net een voordeel oplevert in tijd ten opzichte van de papieren derdebetalersregeling.

Waarom gebruiken?

Vlotter en efficiënter de juiste tarieven aanrekenen aan derdebetalers. Zelf de keuze maken tussen papier blijven gebruiken en dus ook zelf bepalen wanneer je eFact elektronisch gebruikt.

Extra info

Je vindt steeds meer informatie terug ivm MyCareNet eFact en eTar via http://ned.mycarenet.be/algemene-diensten/dienst-facturatie-derde-betaler/inleiding-facturatiedienst

 

 

MyCareNet eAttest

In het kort

Dankzij MyCareNet eAttest wordt het getuigschrift voor verstrekte hulp al bij afronding van de consultatie aan de mutualiteit bezorgd én wordt de patiënt sneller terugbetaald. Je bent steeds zeker van de juiste bedragen die je aan kan rekenen aan je patiënten. De patiënt zelf heeft ook steeds het overzicht van het correcte remgeld dat hij betaald en welk deel van de consultatie hij terug krijgt van de mutualiteit. Gedaan met overbodige papiertjes en boekjes na consultatie!

Waarom gebruiken?

Steeds de correcte tarieven voor de gebruikte nomenclaturen, alle getuigschriften worden binnen gebracht bij de mutualiteit, de patiënt ontvangt véél sneller de terugbetaling vanuit de mutualiteit.

Extra info

Je vindt steeds meer informatie ivm MyCareNet eAttest terug via http://ned.mycarenet.be/algemene-diensten/eattest

Vitalink SumEHR

In het kort

De SumEHR is een momentopname van het kerndossier van je patiënt. Deze sumehr kan je als arts opstellen vanuit je softwarepakket en daarna gaan plaatsen op Vitalink. Op die manier kunnen collega-artsen die dezelfde patiënt voor zich krijgen een voorgeschiedenis van de patiënt hebben zonder deze ooit eerder gezien te hebben. De Sumehr is een belangrijk hulpmiddel voor de niet-geplande zorg, maar kan als aanvulling op een verwijsbrief ook vlotter informatie naar de arts-specialist overbrengen.

Waarom gebruiken?

Het aanmaken en delen van SumEHRs zorgt voor een grotere zorgcontinuïteit, doordat er een beter gekende voorgeschiedenis is van patiënten die je ziet tijdens de wacht of die verhuisd zijn. De SumEHR is tegenwoordig bereikbaar zijn voor de patiënt zelf, zodat hij zelf ook kan zien welke kernelementen in zijn dossier geregistreerd zijn.

Extra info

Je vindt steeds meer informatie ivm de SumEHR via www.vitalink.be

Vitalink Medicatieschema

In het kort

Het Vitalink Medicatieschema is het multidisciplinair, online, gedeelde medicatieschema van de patiënt. Vanuit de informatie uit het eigen dossier wordt informatie aan het schema toegevoegd, met als doel een vollediger medicatieschema dat beschikbaar is voor een grote groep zorgverleners. Het nieuwe patiëntvriendelijke medicatieschema dat op Vitalink beschikbaar is zorgt er verder voor dat de patiËnt een duidelijk overzicht heeft van wanneer hij welke medicatie moet nemen.

Waarom gebruiken?

 Een goed medicatiebeheer kan fouten en ongelukken vermijden. Het helpt zorgverlener en patiënt om een beter overzicht te houden van de medicatie die door verschillende zorgverleners is voorgeschreven of afgeleverd. Dit vraagt een meer doorgedreven samenwerking tussen zorgverleners, een uitdaging waar zorgverleners in de toekomst nog meer mee te maken zullen krijgen.

Extra info

Je vindt steeds meer informatie ivm het Vitalink medicatieschema via www.vitalink.be

 

 

Vitalink Vaccinatiestatus

In het kort

Via Vitalink worden de gegevens van Vaccinnet gevisualiseerd in het softwarepakket van de zorgverstrekker. Er hoeft dus niet langer op 3 verschillende manieren een vaccin geregistreerd te worden, je registreert het als arts op vaccinnet en daarna wordt het door vitalink automatisch gevisualiseerd in softwarepakketten van andere zorgverstrekkers.

Waarom gebruiken?

1 verzamelplaats voor alle vaccinaties,
meerdere zorgverstrekkers hebben toegang tot het vaccinatieschema,
Nog maar op 1 plaats zelf ook registreren (als arts)

Extra info

Je vindt steeds meer informatie ivm vaccinatiestatus via Vitalink terug via www.vitalink.be

 

 

Vitalink Kinddossier

In het kort

Het kinddossier dat na de geboorte wordt opgesteld door het CLB, wordt dankzij Vitalink ondertussen ook ter beschikking gesteld van de andere zorgverstrekkers van het kind die zo vanuit hun eigen patiëntendossier alle groeicurves en zo meer kunnen visualiseren.

Extra info

Je vindt steeds meer informatie ivm het kinddossier terug via www.vitalink.be

Waarom gebruiken?

Vlot en efficiënt van op 1 plaats toch toegang hebben tot zoveel mogelijk informatie om zo een zo volledig mogelijk dossier te bekomen.

 

 

Hub/Metahub

In het kort

Elk ziekenhuis in België hebben zich in netwerken verenigd, de zogenaamde hubs. Deze zijn ook onderling verbonden met elkaar en met systemen als Vitalink. Zo kan je als zorgverstrekker toegang krijgt tot heel veel medische informatie van de patiënt: zowel de ziekenhuisgeschiedenis als de informatie die vanuit de eerste lijn beschikbaar is.
Daarnaast sluiten ondertussen ook privélabo’s, privéradiologiepraktijken, psychiatrische instellingen… zich aan bij deze hubs, waardoor je als zorgverstrekker meer en meer ontsluiting krijgt tot de geschiedenis die de patiënt in deze instellingen heeft.

Waarom gebruiken?

Grotere zorgcontinuïteit
Geen nood aan dubbele onderzoeken meer
Volledig overzicht van de ziekenhuisgeschiedenis van de patiënt over gans België
Ook andere instellingen sluiten zich aan
Bij ontbrekende of niet toegestuurde protocols, vind je deze meestal op de hub terug

Extra info

Je vindt steeds meer info ivm hubs en metahub via de websites van de respectievelijke hubs: www.cozo.be , www.rsw.be , www.vznkul.be

EBPracticenet / Evidence Linker

In het kort

Vanuit het eigen medische dossier is er toegang mogelijk tot alle richtlijnen en evidence-based informatie terug. Ebpracticenet is het referentieplatform voor Evidence Based Practice voor alle Belgische zorgverleners.. Het is een digitale databank met onderbouwde praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, kritische artikelbesprekingen, patiëntenbrochures, meetinstrumenten en audiovisueel materiaal.

Waarom gebruiken?

Door de combinatie van wetenschappelijke evidentie, ervaring en expertise van de zorgverlener en wensen en voorkeuren van de patiënt wordt de evidence-based practice beter ondersteund.

Extra info

Je vindt steeds meer informatie ivm ebpracticenet terug via www.ebpnet.be

Gedeeld Farmaceutisch Dossier

In het kort

Telkens een patiënt een apotheek bezoekt, worden zijn identiteit, de CNK van het afgeleverde geneesmiddel, de afleveringsdatum, de afgeleverde hoeveelheid en posologie in het GFD geregistreerd. De bedoeling is inzicht geven in de medicatiehistoriek van de patiënt en gegevens verwerken rond voortgezette farmaceutische zorg om op die manier de apotheker maximaal te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn zorgtaak.

Waarom gebruiken?

Een recente universitaire studie die onderzoek deed naar het impact van het GFD toonde duidelijk aan dat het GFD de zorgkwaliteit verhoogt en een meerwaarde betekent zowel voor het verbeteren van de therapietrouw als voor het opsporen van ‘geneesmiddelen-shoppers’ en geneesmiddeleninteracties. België speelt bovendien op dit vlak een voortrekkersrol in Europa.

Extra info

Je vindt steeds meer informatie ivm GFD terug via www.farmaflux.be

 

 

MyHealthViewer

In het kort

Deze gezondheidsportalen geven de burger een centrale toegangspoort om een zicht te krijgen op verschillende persoonlijke gegevens over zijn gezondheid, en welke informatie gedeeld wordt. Voor zorgverleners is het niet evident om alle patiëntenportalen te kennen en te weten tot welke informatie patiënten nu juist toegang hebben.

Waarom gebruiken?

De burger/patiënt staat steeds meer aan het roer van zijn gezondheidsdossier. Aan de hand van deze gezondheidsportalen krijgt de burger/patiënt ook effectief een inzage in zijn gezondheidsdossier. Je leert als zorgverlener welke informatie er beschikbaar is en waar deze terug te vinden is.

Extra info

Je vindt steeds meer informatie terug via www.mijngezondheid.belgie.be en via www.myhealthviewer.be


facebook   Bezoek onze Facebook pagina

éénlijn.be

 

Contacteer onze telefonische helpdesk op 050 77 11 11

Of mail info@eenlijn.be. Lees hier ons privacybeleid.

Consortium:

In opdracht van: