eenlijn

Vind je opleiding

Spoor 2: e-health echt leren gebruiken

E-health echt leren gebruiken via groepsessies in je eigen softwarepakket

Omschrijving

Sessies van spoor 2 zijn (monodisciplinaire) groepssessies waarbij de gebruikers van software in hun eigen pakket kunnen leren om deze diensten effectief te gebruiken via ons “hands-on” trainingsplatform.

Methodologie

Interactieve workshop in kleine groep.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Eerstelijnszorgverleners met focus op de diensten die gebruikt worden door de huisartsen en apothekers.

Prijs

Gratis.

Voorkennis

Het volgen van een spoor 1-sessie of het gebruik van de e-health-diensten in je eigen software pakket bekijken via de e-learning modules, is aangeraden.

Wat ken je na het volgen van deze opleiding?

Voor de apothekers:

Spoor 2 voor de apothekers omvat 1 sessie “e-health-diensten gebruiken in je pakket” waarbij je leert:

 • De verzekerbaarheid van je patiënt opvragen via MyCareNet.
 • Goedkeuring voor terugbetaling van een geneesmiddel uit Hoofdstuk IV opvragen via MyCareNet.
 • eHealthConsent registreren.
 • Gegevens over afleveringen opladen naar en raadplegen uit het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD).
 • Medicatieschema’s aanmaken op basis van het lokaal en/of het GFD en opladen naar Vitalink.
 • Medicatieschema’s aanpassen, wijzigingen in het Vitalink medicatieschema raadplegen, downloaden en opnemen in het lokale medicatieschema.
 • Elektronische voorschriften via Recip-e downloaden, uitvoeren en feedback aan de voorschrijver geven.

We leren bovenstaande e-health-diensten gebruiken in je pakket en vertrekken steeds bij de vraag: “Waarom zou ik die dienst willen gebruiken en hoe doe ik dit dan?” Het is niet de bedoeling om je pakket te leren gebruiken of om definities van e-health-diensten te bespreken.

Voor huisartsen:

Spoor 2 wordt voor de huisartsen onderverdeeld in verschillende sessies.

Sessie 1: “Goed registreren om beter te communiceren in je EMD-pakket”

In deze sessie leer je gegevens van je patiënt optimaal te ordenen en te registreren in het EMD. Zo kan je ze gemakkelijker delen en gebruiken in een verwijzing, een attest aanvraag, een verslag, enz.
Je krijgt een methode aangereikt om zonder tijdverlies en stapsgewijs al je bestaande patiëntendossiers op orde te zetten, waardoor de administratieve last snel vermindert.

 • Wat zijn de voordelen van gestructureerd registreren?
 • Een gestructureerd versus een ongestructureerd dossier
 • Hoe gestructureerd registreren?
 • Voorbeeld: een sumEHR aanmaken
 • Toepassing: de Evidence Linker gebruiken (EBMPracticeNet)

We leren waarom je gestructureerd de gegevens registreert in je EMD-pakket en hoe je dit dan doet. Het is niet de bedoeling om het EMD pakket te leren gebruiken of om definities van e-health-diensten te bespreken.

Sessie 2: “Je EMD en e-health: administratieve vereenvoudiging”

In deze sessie leer je:

 • hoe je de verzekerbaarheid van je patiënt kan nakijken op MyCareNet.
 • hoe je vanuit je EMD een aanvraagformulier voor medicatie in Hoofdstuk IV (zogenaamde ‘Bf medicatie’) kan invullen. Het antwoord van het ziekenfonds zal voor 80 % van de aanvragen in Hoofdstuk IV bijna ogenblikkelijk ter beschikking zijn.
 • hoe je een elektronisch voorschrift via Recip-e ter beschikking kan stellen van de apotheker die je patiënt raadpleegt.

Sessie 3: “Communiceren met andere zorgverleners, vanuit uw EMD”

In deze sessie leer je:

 • Hoe je kan communiceren met andere zorgverleners via je eHealthBox.
 • Hoe je via de Hubs&Metahub informatie die binnen ziekenhuizen beschikbaar is, kan consulteren, onafhankelijk van waar deze informatie zich bevindt.
 • De therapeutische relatie en de eHealthConsent (geïnformeerde toestemming) registreren

We leren bovenstaande e-health-diensten gebruiken in je EMD-pakket en vertrekken steeds bij de vraag: “Waarom zou ik die dienst willen gebruiken en hoe doe ik dit dan?” Het is niet de bedoeling om het EMD pakket te leren gebruiken of om definities van e-health-diensten te bespreken.

Sessie 4: “Vitalink gebruiken in je EMD pakket”

In deze sessie leer je:

 • Hoe je een samenvatting van essentiële gegevens in het dossier van je patiënt (Sumehr), voor gebruik door wachtdoende collega’s, op eenvoudige manier vanuit je EMD kan exporteren naar Vitalink.
 • Hoe je een vaccinatie, die je toedient aan je patiënt, kan ingeven op Vaccinnet, en hoe je via Vaccinnet vaccins kan bestellen.
 • Hoe je de vaccinatiestatus van je patiënt kan opzoeken via Vitalink.
 • Aanmaken, aanpassen, consulteren en delen van een medicatieschema via Vitalink.

Sessie 6 "Hoe uw telematicapremie behalen"

- Verduidelijking rond het toekennen van welbepaalde bedragen in deze premie (vaste tegenover variabele bedragen & hun voorwaarden)

- Praktijktoelage (vooral zijdelings, aangezien deze niet verschilt van vroeger)

- Aanmaak van Sumehr

- Sumehr premie

- Gebruik van Recip-e

- Gebruik van Hoofdstuk IV

- Gebruik van elektronische facturatie

- Registratie van geïnformeerde toestemming

- Registratie voor & gebruik van eGMD 

 

We leren bovenstaande e-health-diensten gebruiken in je EMD-pakket en vertrekken steeds bij de vraag: “Waarom zou ik die dienst willen gebruiken en hoe doe ik dit dan?” Het is niet de bedoeling om het EMD pakket te leren gebruiken of om definities van e-health-diensten te bespreken.

Zoek een sessie in de buurt en schrijf je in


facebook   Bezoek onze Facebook pagina

 

Ondersteuning

Contacteer onze telefonische helpdesk op 050 77 11 11

Of mail info@eenlijn.be. Lees hier ons privacybeleid.

Consortium:

In opdracht van: