eenlijn

Specifiek - Het Vitalink medicatieschema in CareConnect & CareConnect Pharmacist (spoor 2.)

 


Een gezamenlijke opleiding voor huisartsen en apothekers, waarbij ze in eigen softwarepakket het volledige proces van het Vitalink medicatieschema bekijken. Het verbeteren van de samenwerking en het onderling begrip, door inzicht in elkaars werkproces en de aanpak van de actuele problemen rond het medicatieschema. We geven heel wat tips om zo goed mogelijk gegevens te delen.

Programma

Geïnformeerde toestemming & Therapeutische relatie

Voorschrijven in het huisartsenpakket en een eerste Vitalink medicatieschema opstellen

Afleveren in het apothekerspakket en een eerste Vitalink medicatieschema opstellen

Vanuit het artsenpakket een Vitalink medicatieschema downloaden, aanpassen en terug opladen

  • Medicatielijn aanpassen
  • Medicatielijn verwijderen
  • Medicatielijn toevoegen

V

anuit het apothekerspakket een Vitalink medicatieschema downloaden, aanpassen en terug opladen

  • Medicatielijn aanpassen
  • Medicatielijn verwijderen
  • Medicatielijn toevoegen

Voor wie is deze opleiding bestemd

Huisartsen en apothekers, gebruikers van (telkens) één specifiek huisartsenpakket en één specifiek apothekerspakket.

Voorkennis

Basiskennis eGezondheidsdiensten is zeer wenselijk om deze opleiding te kunnen volgen.


Mail deze opleiding door naar een vriend


facebook   Bezoek onze Facebook pagina

 

Ondersteuning

Contacteer onze telefonische helpdesk op 050 77 11 11

Of mail info@eenlijn.be. Lees hier ons privacybeleid.

Consortium:

In opdracht van: