eenlijn

Spoor 1 - Vervolgsessie Vitalink Clusterproject

 

Tags: e-gezondheid, medicatieschema, eenlijn.be, vitalink,


Een specifieke sessie die lokaal wordt georganiseerd om lokale clusters rondom het Vitalink Medicatieschema op te starten.

Omschrijving

Deze multidisciplinaire sessie heeft als doel geïnteresseerde artsen, apothekers en verpleegkundigen lokaal samen te brengen, om hen zeer concreet te ondersteunen bij het werken met het Vitalink Medicatieschema.

In principe zullen er ±15 regio's worden geïdentificeerd waar er voldoende grote clusters zijn van geïnteresseerde zorgverleners. Op elke plaats zullen vervolgens drie sessies worden georganiseerd zodat starters regelmatig extra ondersteund kunnen worden en ook extra deelnemers, wanneer zij dit wensen, kunnen toetreden tot de cluster, zelfs na de eerste startvergadering.

Programma

Tijdens een presentatie worden volgende punten behandeld:

  • Kennismaking
  • Wat is Vitalink en hoever staan we?
  • Opzet van de 'Vitalink Clusters' voor de uitrol van het vitalink medicatieschema' (samenwerking tussen iMinds & éénlijn.be)
  • Waar en hoe vind ik informatie en kan ik leren werken met Vitalink in mijn softwarepakket ?
  • Praktische afspraken tussen jullie (even de koppen bij elkaar: hoe ientificeren we gezamenlijke patiënten die we beter kunnen helpen met een gedeeld Vitalink medicatieschema ?)
  • Bespreken en oplossen van praktische problemen en openstaande vragen

Methodologie

Interactieve multidisciplinaire workshop met diverse zorgverstrekkers. De sessies worden lokaal georganiseerd, in samenwerking met de lokale structuren (Kringen, LMN, SEL, beroepsverenigingen, enz.).

Deelnemers moeten zich online inschrijven voor deelname aan het project. Op basis hiervan worden "clusters" gevormd: plaatsen waar er voldoende gegadigden zijn om te beginnen samenwerken met het Vitalink Medicatieschema.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Huisartsen en apothekers die beschikken over een softwarepakket waarmee ze het Vitalink Medicatieschema kunnen gebruiken en/of die sterk gemotiveerd zijn om lokaal multidisciplinair samen te werken en thuisverpleegkundigen via hun eigen pakket of de patient health viewer.

Voorkennis

Bij voorkeur de Startsessie Vitalink clusterproject gevolgd hebben.


Mail deze opleiding door naar een vriend


facebook   Bezoek onze Facebook pagina

 

Ondersteuning

Contacteer onze telefonische helpdesk op 050 77 11 11

Of mail info@eenlijn.be. Lees hier ons privacybeleid.

Consortium:

In opdracht van: